Sponsoren

De Mooiste Dag wordt mogelijk gemaakt dankzij de steun van tal van lokale en regionale sponsoren. 

Want hoewel de uitvoering volledig wordt gedaan door onbetaalde vrijwilligers, worden er toch kosten gemaakt. We ontvangen geen overheidssubsidie en zijn daarom voor het vergoeden van de onkosten volledig afhankelijk van sponsoren en donateurs.

Financiële- of materiële steun, grote of kleine bijdragen: we hebben het nodig om van De Mooiste Dag een feestdag te maken voor onze gasten.

Steunt u ons ook zoals de onderstaande sponsoren? Neemt u dan contact op met Jeroen Brandenburg: sponsoring@stichtinglivelife.nl. We komen graag in contact met u voor een nadere kennismaking.