Doe mee als deelnemer

Wil je mee achter op een motor?
Geef je dan op via je woonvoorziening of dagbesteding!

Mee op een motor
De Mooiste Dag is voor mensen met een beperking uit de gemeente Kampen.

Gasten kunnen zich alleen opgeven via hun woonvoorziening of dagbesteding. Wij werken niet met individuele opgaven.

De coördinatoren krijgen in het voorjaar bericht over de opgave voor de komende Mooiste Dag.