Doe mee als motorrijder

Zo geef je je op
De inschrijving voor de 27e editie (2024) is inmiddels gesloten.

Start inschrijving
Motorrijders die mee willen doen aan De Mooiste Dag kunnen zich inschrijven vanaf het moment dat zij een mail hebben gekregen.

Sluiting inschrijving
De inschrijvingstermijn loopt in principe tot 1 april. Als jouw inschrijving na 1 april in onze mailbox ligt, loop je meer risico om op de reservelijst te worden geplaatst.

Categorieën motoren
Stichting Live Life onderscheidt vier categorieën motoren:

  1. solo
  2. solo + rugsteun
  3. solo + stoel
  4. zijspan
  5. trike

Deze indeling is belangrijk, omdat niet alle passagiers toestemming hebben om mee te rijden op iedere motor. Er zijn bijvoorbeeld passagiers die alleen mee kunnen en mogen rijden in een zijspan met een kap of alleen achter op een motor met een “stoel” (Honda Goldwing).

Maximum en minimum aantal motorrijders
Het maximum aantal motorrijders dat jaarlijks mee mag rijden, is 250. Het bestuur hanteert dit aantal in verband met de veiligheid van alle deelnemers. Er is geen minimum aantal motorrijders vastgesteld: het aantal hangt af van de inschrijvingen van gasten en begeleiders.

Reservelijst
Wanneer er teveel inschrijvingen van motorrijders zijn, wordt een reservelijst vastgesteld. Hier onderscheiden we twee categorieën:

1. Motorrijders waarvan de inschrijving na 1 april in onze mailbox ligt (ontvangstdatum en dus niet invuldatum) komen op de reservelijst, op volgorde van ontvangst.

2. Als we voor 1 april al te veel inschrijvingen hebben van motorrijders komen de motorrijders die in de afgelopen 5 jaar het minst vaak hebben meegereden het eerst op de reservelijst. Als de inschrijving op tijd binnen is, hebben “oudgedienden” dus voorrang.
Het vaststellen van de reservelijst gebeurt per categorie. Het kan dus zijn dat een late inschrijving van een zijspan niet op de reservelijst komt, terwijl een vroege inschrijving van een solo wel op de reservelijst komt. Dit omdat er bijvoorbeeld wel passagiers zijn voor een zijspan maar onvoldoende passagiers voor een solo.

Bevestiging
Alle motorrijders krijgen een bevestiging per mail.Ook motorrijders die op de reservelijst staan, krijgen een mail.

Uitzonderingen
In het belang van onze gasten en de stichting kan het bestuur afwijken van bovenstaande regels.

Digitale inschrijving
De digitale inschrijving staat alleen open gedurende de inschrijftermijn.